Xây dựng chuyên nghiệp

Xây dựng là việc đòi hỏi sự chính xác và an toàn
, ngoài các kỹ sư giám sát có kinh nghiệm, thì công nhân lành nghề và được trang bị bảo hộ lao động là điều bắt buộc trong các công trình alla thi công.