Khảo sát xây dựng Chùa Tự Đức

Chùa Tự Đức - Biên Hòa - Đồng Nai, nơi tâm linh tu dưỡng rất nhiều câu danh ngôn nhân văn của thầy chủ trì Nhuận Nghi sư thầy.

Tổng giám đốc Huỳnh Ngọc Toàn tham quan và thảo luận thiết kế cùng sư thầy Nhuận Nghi chùa Tự Đức


Bài: Quách Tĩnh

Thiết kế & thi công: Cty Kiến trúc xây dựng ALLA

Hotline 24/24: 0902 58 66 98 - phone: 028 66 881 888

Miễn phí phát thảo thiết kế và dự trù chi phí xây dựng

Giúp khách hàng dự trù chi phí và phát thảo bản vẽ thiết kế - Không quá 30 phút chúng tôi sẽ liên hệ lại

Xem dự án liên quan