Cải tạo nhà chị Thúy

Hình ảnh hiện trạng ngôi nhà (ngôi nhà bên trái)

Cải tạo nhà chị Thúy - Quận 7-TpHCM, ngôi nhà cũ được công ty alla thiết kế lại mới theo hướng hiện đại. Chúng tôi, những "người xây gồ kẻ gỗ" vẫn làm việc hăng say và hàng ngày mang đến niềm vui cho mọi công trình mới.

Miễn phí phát thảo thiết kế và dự trù chi phí xây dựng

Giúp khách hàng dự trù chi phí và phát thảo bản vẽ thiết kế - Không quá 30 phút chúng tôi sẽ liên hệ lại

Xem dự án liên quan