Nhà cung cấp chất lượng

Năm 2014: Đạt chứng nhận “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp chất lượng” từ Global Trade Alliance (Liên Minh Thương Mại Toàn Cầu) và Vietnam Enterprises Institute (Viện Doanh Nghiệp Việt Nam) khẳng định chất lượng quốc tế mà dịch vụ của Square cung cấp.

TƯ VẤN XÂY NHÀ LIÊN QUAN