Doanh nhân-Doanh nghiệp xuất sắc ASEAN

Năm 2015: Đạt chứng nhận “Doanh nhân- Doanh nghiệp xuất sắc ASEAN”, do Asean Communication Program 2015 (ACP’15)bình chọn do những đóng góp tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế toàn khu vực ASEAN.

TƯ VẤN XÂY NHÀ LIÊN QUAN