Trường học Lũng Luôn - Đóa hoa rừng luôn nở

www.nhavuong.com - Chúng ta có thể nhìn thấy Giáo sư Ngô Bảo Châu và kts.Hoàng Thúc Hào trong bức ảnh bên dưới

Hình ảnh làm chúng ta càng tin tưởng rằng, tại các vùng sâu vùng xa vẫn có những con người luôn nhớ và yêu thương đến.

Với view chụp trên cao nhìn xuống (trong kiến trúc gọi là phối cảnh chim bay) chúng ta thấy ý đồ thiết kế của tác giả, nó như là 1 đóa hoa rừng.

Với cách nghĩ của các kts nhavuong.com thì đóa hoa này sẽ mãi mãi nở quanh năm suốt tháng.

Bài: Quách Tĩnh

Nhà Vuông (thành viên ALLA GROUP)


Cafe kiến trúc liên quan