VẬT TƯ PHẦN THÔ


Gói vật tư phần thô và nhân công hoàn thiện tiêu chuẩn của alla bao gồm:


Miễn phí phát thảo thiết kế và dự trù chi phí xây dựng

Giúp khách hàng dự trù chi phí và phát thảo bản vẽ thiết kế - Không quá 30 phút chúng tôi sẽ liên hệ lại