Đơn giá

Đơn giá thiết kế xây dựng là bước quan trọng để khách hàng hình dung ngôi nhà tương lai của mình sẽ tốn bao nhiêu, để khách hàng có phương án dự trù kinh phí phù hợp. Miễn phí tính dự toán thiết kế và thi công là tiêu chí đầu tiên để hàng 100 khách hàng luôn muốn đến với Nhà Vuông.