Hội đồng Công trình xanh Việt Nam

Năm 2013: Trở thành Hội viên chính thức của Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam (Vietnam Green Building Council), góp tiếng nói tích cực trong việc xây dựng môi trường xanh bền vững tại Việt Nam.

Chứng nhận và giải thưởng liên quan